Ochrona środowiska

Firma Celluloses de la Loire,
normy i certyfikaty dotyczące ochrony środowiska

Firma CDL (Celluloses de la loire) zatrudnia wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracowników, systematycznie szkolonych pod względem kwestii dotyczących ewolucji rynku oraz zmian obowiązujących przepisów, starając się zapewnić opracowywanie produktów odpowiadających oczekiwaniom użytkowników oraz spełnienie wymogów rynku.

Iso 9001:2015, dodatkowa gwarancja satysfakcji klientów

Począwszy od roku 1997, firma CDL spełnia wszystkie wymogi tej normy, dotyczącej systemów zarządzania jakością, z silnym ukierunkowaniem na klienta. Przestrzeganie wymogów normy umożliwia prowadzenie procesu ciągłego doskonalenia i zapewnienie klientom końcowym usług o niezmiennie wysokiej jakości.

Pobierz certyfikat

 

BRC, czyli norma dotycząca bezpieczeństwa produktów spożywczych

BRC zapewnia bezpieczeństwo światowych łańcuchów dostaw produktów spożywczych. Wskazuje zdolność firmy, takiej jak CDL, posiadającej certyfikat BRC na poziomie „High Hygiene”, do wyeliminowania zagrożeń stanowiących ryzyko dla tego bezpieczeństwa i zapewnienia, iż dany produkt jest w 100% bezpieczny i godny zaufania.

Z uwagi na ciągłe zmiany przepisów oraz konieczność stworzenia rzetelnych podstaw dla produkcji opakowań do wykorzystywania w kontakcie z produktami spożywczymi, CDL dołączyła do klubu MCAS (Materiały przeznaczone do wykorzystywania z produktami spożywczymi i zdrowotnymi). Więcej informacji na temat działalności Klubu można znaleźć na stronie: www.club-mcas.fr/club/missions_club.php.

Pobierz certyfikat

 

FSC® – wspieranie odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Opracowana przez ONZ w 2015 roku Agenda 2030 jest niezwykle bliska firmie CDL jako jednemu z głównych podmiotów zajmujących się recyklingiem makulatury, a w konsekwencji ochroną środowiska. Za pośrednictwem tego dokumentu ponad 190 krajów członkowskich organizacji przyjęło program zrównoważonego rozwoju złożony z 17 celów, będący odpowiedzią na ogólnoświatowe wyzwania środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Firma CDL, której działalność polega na opracowywaniu, produkowaniu i sprzedaży opakowań i środków higieny z formowanej celulozy, wspiera ten ambitny plan przyjęcia ulepszonych strategii konsumpcji i produkcji, aby zminimalizować wpływ człowieka na środowisko naturalne. Działania CDL na rzecz zadowolenia klienta, w ramach których przeprowadza się między innymi recykling makulatury, pozwoliły firmie uzyskać certyfikat FSC®.

Pobierz certyfikat