Ochrona środowiska

Firma Celluloses de la Loire,
normy i certyfikaty dotyczące ochrony środowiska

Firma CDL (Celluloses de la loire) zatrudnia wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracowników, systematycznie szkolonych pod względem kwestii dotyczących ewolucji rynku oraz zmian obowiązujących przepisów, starając się zapewnić opracowywanie produktów odpowiadających oczekiwaniom użytkowników oraz spełnienie wymogów rynku.

Iso 9001:2008, dodatkowa gwarancja satysfakcji klientów

Począwszy od roku 1997, firma CDL spełnia wszystkie wymogi tej normy, dotyczącej systemów zarządzania jakością, z silnym ukierunkowaniem na klienta. Przestrzeganie wymogów normy umożliwia prowadzenie procesu ciągłego doskonalenia i zapewnienie klientom końcowym usług o niezmiennie wysokiej jakości.

Pobierz certyfikat

 

BRC, czyli norma dotycząca bezpieczeństwa produktów spożywczych

BRC zapewnia bezpieczeństwo światowych łańcuchów dostaw produktów spożywczych. Wskazuje zdolność firmy, takiej jak CDL, posiadającej certyfikat BRC na poziomie „High Hygiene”, do wyeliminowania zagrożeń stanowiących ryzyko dla tego bezpieczeństwa i zapewnienia, iż dany produkt jest w 100% bezpieczny i godny zaufania.

Z uwagi na ciągłe zmiany przepisów oraz konieczność stworzenia rzetelnych podstaw dla produkcji opakowań do wykorzystywania w kontakcie z produktami spożywczymi, CDL dołączyła do klubu MCAS (Materiały przeznaczone do wykorzystywania z produktami spożywczymi i zdrowotnymi). Więcej informacji na temat działalności Klubu można znaleźć na stronie: www.club-mcas.fr/club/missions_club.php.

Pobierz certyfikat