Ochrona środowiska

Celuloza formowana,
to materiał przyjazny dla środowiska

Opakowania z masy papierowej formowanej są produkowane przede wszystkim z papieru pochodzącego z odzysku. Stanowiąc rozwiązania alternatywne - o niskiej emisji CO2 i całkowicie rozkładalne biologicznie - zapewniają one oszczędność surowców, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz rozwiązanie problemów dotyczących utylizacji odpadów.

 

Dbałość o ochronę środowiska

Zasoby naturalne wykorzystywane podczas produkcji większości opakowań (woda, ropa naftowa itd.) stanowią ograniczone zasoby naturalne naszej planety. Musimy starać się zmniejszać ich zużycie, stosując przyjazne dla środowiska rozwiązania alternatywne.
 

Firma Celluloses de la Loire podejmuje zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego procesu produkcyjnego, opracowując rozwiązania, które są równocześnie wydajne, jak i ekologiczne, a ponadto spełniają wymagania wszystkich norm obowiązujących w zakresie ochrony środowiska. Poza właściwościami biologicznymi związanymi z samą naturą masy papierowej formowanej, firma CDL prowadzi recykling papierów i kartonów, wykorzystując doskonale opracowany proces o niskim poziomie emisji CO2, od samego początku fazy projektowania poprzez wszystkie etapy produkcji. W sumie, firma CDL (Celluloses de la Loire) prowadzi corocznie waloryzację 53 000 ton papieru i kartonu pochodzącego z odzysku.
 

Celuloza stanowi materiał przeznaczony w całości do recyklingu i ulegający całkowitemu rozkładowi biologicznemu, którego cykl eksploatacyjny może być kontynuowany w nieskończoność, co odpowiada wszystkim wymogom dotyczącym utylizacji odpadów.

Uwzględnienie zagadnień zrównoważonego rozwoju w ramach strategii marketingowej Państwa firmy

Konsekwencje określonego produktu dla środowiska, a w szczególności jego opakowania, stanowią obecnie niezwykle ważny argument w odniesieniu do podejmowania decyzji przez konsumentów przed dokonaniem zakupu. Stosowanie masy papierowej formowanej może stanowić jeden z elementów strategii dotyczącej zagadnień zrównoważonego rozwoju, a ponadto zapewnia spełnienie oczekiwań konsumentów, którzy zwracają coraz większą uwagę na kwestie dotyczące ochrony środowiska.